Барања за приватизација на државно земјиште може да се поднесат и во недела

Подрачните одделенија за првостепена управна постапка на Управата за имотно-правни работи при Министерството за финансии заклучно со 15 декември, кога

Read more