Апел за помош: Да му ја вратиме насмевката на Кико

Кристијан Јовески е успешно опериран. Предоперативните и постоперативните зафати се одвиваат во државните установи, но самиот оперативен зафат морал да се реализира во приватната општа болница РеМедика. Самиот зафат чинел 15 000 евра, средства кое семејството неможе да ги покрие бидејќи родителите на малиот Кристијан се невработени.

Ги замолуваме сите луѓе кои се во можност, да помогнат колку можат. Помошта може да се уплати на Трансакциска сметка : Николчо Јовески , Комерцијална банка АД Скопје 300027053800168, партија 53800137 ЕМБГ: 1812969444001
Контакт телефон: 078 202 865
Телефон за донации:

VIP 077 /143 770

T-MOBILE – 070/143-116
Цена на порака: 100 ден + 18% ддв