Да му помогнеме на Стефан Ѓуревски, времето истекува

Jас сум Стефан Ѓуревски. Имам 21 година и живеам во Скопје. Оваа facebook страна е создадена за мене, како апел за помош бидејќи немам сопствен facebook профил. Немам бидејќи не можам да пишувам. Мојата дијагноза е прогресивна мускулна дистрофија. Со тек на годините ми откажаа нозете и рацете. Лек немаше. Сега ми откажуваат и мускулите на срцето, белите дробови и бубрезите. Лек ИМА во Пекинг, но моите родители не можат да ги обезбедат потребните 29 000 $. Ви благодарам што ќе ми го продолжите животот и ќе донирате по 100 денари вртејќи на бројот

077 143 413 на Vip,

на One 075-143-150 или на

T-mobile 070-143-116

или ќе уплатите средства на:
Стефан Ѓуревски
Жиро сметка: 210700000609296
Депонент: NLB Тутунска Банка