Home » Posts tagged with » асл
Легендарниот мирц и уште поголемите легенди на него

Легендарниот мирц и уште поголемите легенди на него

Овој е еден од нив. По некое време сфаќавте дека не е едноставно да прашаш секого АСЛ ПЛС.