Home » Posts tagged with » Грци
Александар Македонски и Цар Самуил зборувале на ист јазик?

Александар Македонски и Цар Самуил зборувале на ист јазик?

Во оваа исклучително интересна книга што се чува во НУБ „Св.Климент Охридски“, професор Винко Прибојевич, користејќи голем број цитати од грчки и латински писатели, тврди дека Македонците отсекогаш го зборувале јазикот којшто го зборувале и во 1525-та година, кога тој ја пишувал својата книга. Според него, Македонците живееле на овие простори и во 16-от век, […]

Македонците во патoписот на Џио Марио Анџиолело (1470 година)

Македонците во патoписот на Џио Марио Анџиолело (1470 година)

За постоењето на Македонците како посебен етникум од соседните народи зборува еден патопис на италијанецот .  Тој по потекло бил од Виченца, а неговиот дневник во вид на патопис е пронајден во библиотеката во неговиот роден град под реден број 382. Поголем дел од неговиот дневник се однесува на Грција, но дел има и во […]