Home » Posts tagged with » патопис
Македонците во патoписот на Џио Марио Анџиолело (1470 година)

Македонците во патoписот на Џио Марио Анџиолело (1470 година)

За постоењето на Македонците како посебен етникум од соседните народи зборува еден патопис на италијанецот .  Тој по потекло бил од Виченца, а неговиот дневник во вид на патопис е пронајден во библиотеката во неговиот роден град под реден број 382. Поголем дел од неговиот дневник се однесува на Грција, но дел има и во […]