Home » Posts tagged with » Рамковен договор
10 години од неуспешниот Референдум против срамната територијална поделба

10 години од неуспешниот Референдум против срамната територијална поделба

Тешко ми е што го пишувам ова. После 10 години е уште погорко чувството отколку тој врнежлив 7-ми ноември. Денес, точно пред 10 години се одржа референдумот против новата територијална организација на Република Македонија. 10 години после тоа, само на најиндоктриниран слепец не му е јасно која катастрофа претставуваше тој закон. Ќе ме извините за […]

Проблеми со спроведување на рамковниот договор во општини со градоначалници Албанци

Проблеми со спроведување на рамковниот договор во општини со градоначалници Албанци

Во Собранието се одржа надзорна расправа за процесот на децентрализација. Во текот на расправата пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Харалампие Шокароски праша   дали во општините каде Македонците не се мнозинство  и во кои има градоначалници Албанци се спроведува Рамковниот договор во делот на почитување на правичната застапеност за бројот на вработувања и процедурите со Бадинтерово гласање за […]