Home » Posts tagged with » чаршија
Од 30 кондураџии во кичевската чаршија останаа само тројца

Од 30 кондураџии во кичевската чаршија останаа само тројца

Луѓето повеќе не ги интересира квалитетот, туку цената. Купуваат чевли за 400-500 денари и немаат потреба да ги поправаат старите. Сепак, не планирам да се откажам од овој занает бидејќи нему му ги посветив најубавите години од својот живот, вели Реџеп Карагоски, еден од тројцата преостанати кондураџии во Кичево. На кондураџискиот занает, како и на […]

Последниот кичевски Ковач

Последниот кичевски Ковач

Некогаш занает без кој била незамислива чаршијата. Занает кој постои откога човекот почнал да кова предмети. Неможеме нити да замислиме колкав опсег на предмети може да се создадат со трудот и вештата рака на ковачот. Кичевската чаршија ечела од ударите на чеканот. Ги имало десетици дуќани. Луѓе од градот, луѓе од селата, секој имал потреба […]

Откриен и скелет при реконструкцијата на главната улица

Откриен и скелет при реконструкцијата на главната улица

Според кажувања на очевидци, при ископувањата за реконструкцијата на главната улица, во близина на црквата е откриен и скелет. Откритието не изненадува ако се знае дека околу оваа црква во средновековието постоеле гробишта кои, откако пораснал градот, биле пренесени на друго место. На влезната врата во денешната црква долго време постоеше праг од мермерна плоча […]

ФОТО(И)СТОРИЈА: Старата чаршиска чешма

ФОТО(И)СТОРИЈА: Старата чаршиска чешма

Кичевската градска чаршиска чешма. Потекнува веројатно од турско време. Ја гасела жедта на случајниот минувач, на еснафот, на пазарџијата… Повеќе не постои. Колку само се закажувале тука… Се наоѓала во чаршијата, во близина на „Слобода“. Водата била носена од некој извор во насока на Крушино. Цефки од тој водовод денес се откриени при копање на […]

Конечно реконструкција на главната улица

Конечно реконструкција на главната улица

Фирмата што го доби тендерот за целосно реновирење на главната улица во Кичево „Александар Македонски“ интензивно ги спроведува предвиените активности.