Дознајте на кои факултети во Кичево можете да се запишете

Факултетите кои функционираат во Кичево иднава за претстојната учебна година имаат вкупно 670 слободни места за студентите. Износот на школарината која се плаќа е од 100 до 400 евра годишно во зависност од факултетот и начинот на студирање (редовен или вонреден студент).

Изминатата година над 98 % од матурантите се запишаа на некој од факултетите во Македонија. Во Кичево од година во година се зголемува изборот на студиски програми и моментално функционираат факултети од 3 државни универзитети. Можноста да се студира во родниот град ви овозможува да не се изложувате на дополнителни финансиски оптоварувања кои се потребни доколку се студира надвор од Кичево.

Во прилог следи табелата со детални информации за слободните студиски програми за учебната 2013/2014 година. Доколку факултетот кој сакате да го запишете не е во листата, прегледајте го целосниот конкурс на студиски програми на државните универзитети во Република Македонија објавен од Министерството за образование.

ФАКУЛТЕТИ ВО КИЧЕВО

 ФАКУЛТЕТИ

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

Редовни  во државна квота

Износ на надоместок  (ЕУР – годишно)

Редовни  со кофинанс. Износ на кофинанс. (ЕУР – годишно)

Вонредни

Износ на кофинанс. (ЕУР – годишно)

Вкупен  број на студенти

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

– Дисперзирани студии по термичко инженерство во Кичево

40

100

20

100

20

400

80

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

 

ТЕХНОЛОШКО – МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ

– Дисперзирани студии по металургија, дизајн и менаџмент во Кичево

40

100

20

100

20

400

80

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП

– Дисперзирани студии по сметководство, финансии и ревизија во Кичево

80

100

20

100

100

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

 

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО

– Правни студии (4 години)

60

200

20

400

10

400

90

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ –  ВЕЛЕС

– Нутриционизам – Кичево

20

100

10

100

10

400

40

Државен Универзитет во Тетово

 

ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ – ТЕТОВО

– Дисперзирани студии по информатика во Кичево

30

100

20

100

10

400

60

 Државен Универзитет во Тетово

 

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ – ТЕТОВО

– Дисперзирани студии по англиски јазик и литература во Кичево

40

100

40

– Дисперзирани студии по германски јазик и литература во Кичево

50

100

50

 Државен Универзитет во Тетово

 

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – ТЕТОВО

– Дисперзирани студии по правни студии воКичево

50

100

50

 Државен Универзитет во Тетово

 

ФАКУЛТЕТ ЗА  БИЗНИС  АДМИНИСТРАЦИЈА  – КУМАНОВО

– Дисперзирани студии по бизнис администрација во Кичево

80

100

80