Ти и ја коњи одврзани (46)

Со шаховски речник кажано, тоа е моментот кога со коњ даваш шех – шух или во ист момент победнички ги

Read more

Туку оти ја да си нема (45)

Tоа што носи моментот, не носи годината, ама и тогаш треба да си на висина на задачата… Целокупниот живот, трговија

Read more

Ако имав пенкало директоре, јас ќе бидам таму, а ти овде (44)

Постојат моменти кога ја проколнуваш професијата, занаетот што е предмет на сопствената работа и егзистенција. Многу анегдоти раскажани за односот

Read more

Муцка напред, муцка назад (43)

Сведоци сме на генерациски јаз помеѓу нас со оние пред и уште повеќе со овие после нас. Разбирливо, живееме во

Read more

Аајјј, Аајјј, војниче (42)

Деминутив од војник = војниче Збор, обично изведена именка што во однос на основната именка значи нешто мало или смалено,

Read more

Оооффф, кој ти е поправат сега машинана дома (41)

Секој си кукат на гробот свој …….ама некои и на туѓа мака. Градски гробишта. Задушница. Народ како мравки и секој

Read more

Држ го! (41)

Некои професии едноставно се податни, ги бие глас дека… Потребата за фреквентност од интимни средби помеѓу двајца, доведува до интензивна

Read more

Ама и арен *аз си вајчал (40)

Не знам дали тогаш постоеа зборови од типот на воајеризам, но ја раскажувам оваа вистинска случка, кажана од самиот актер.

Read more

Орли да ве дигет (39)

Наместо ревијален карактер на манифестацијата со прикажување на маски од народното творештво, некому му од уќуматот* му дошло на памет

Read more

Ти **а уште 100 години нас ќе не е*ааш (38)

Верата беше ти била опиум за народот ……. Дојде една сабота, пазарен ден кај мене стар пријател од блискиве села.

Read more
Exit mobile version