Исчистени три диви депонии во Долно Пашино

Р.Е. Комуналнa хигиена оваа година од јануари  до јуни  отстрани трајно три  диви депонии кои беа по улицата  „Маршал Тито“ во населбата  Долно Пашино.

При чистење на дивите депонии месечно се збираше околу 70 м³ градежен шут, треви, гранки и останати отпадоци.

[http://komunaleckicevo.com.mk]