Дрнда, да дрнда

Дрнда, да дрнда – пак нешто како празна воденица, кога некој си кажува штогодилоци, зборуње како на лента. Непрекидно зборуње, без некоја посебен повод и смисол, Примерот на Илија Наумоски е многу пластичен: „Нека си дрндат ама ти не го заушуј“ Пр. Не го замуабетуј, тој мојт со сати да дрндат

Подготвил: Марјан Стојаноски

Благодарност до Ilija Naumoski.