Општина Кичево ги објави донесените детални урбанистички планови

Општина Кичево на својата веб страна ги објави донесените детелни урбанистички планови и најави поставување на оние кои ќе се донесат во иднина. Засега се објавени урбанистичките планови за населбите Чифлик, дел од Календерица 2, Иванидол 2 и за Касарната блок 2. Прегледајте ги тука.

На страницата ќе бидат објавувани повиците за јавна анкета на деталните урбанистички планови кои се во процедура.