Изборите завршија пред 3 месеци

Локалните избори завршија пред повеќе од 3 месеци. И покрај тоа на неколку објекти низ Кичево сеуште се поставени изборни материјали со политички пораки кои, безмалку, се гледаат од цел град.

Без да навлегуваме зошто се сеуште таму и по 3 месеци од изборите, време е истите да бидат отстранети од политичката партија која ги поставила.

Exit mobile version