Кичевска Котлина – Јован Ф. Трифуноски

Книгата “Кичевска Котлина“ (на српски јазик) од авторот Јован Ф. Трифуноски е значајно дело објавено далечната 1968 година заедно со книгата “Кичевска Котлина: Сеоска насеља и становништво“ е една од најзначајните книги за Кичево. Авторот ја напишал моменталната состојба и карактеристики на кичевската котлина, како и состојбата на населението. Во оваа книга се опфатени природно – географските и општите историски прилики. Селата се опфатени во втората книга. 

Книгата отсекогаш побудувала голем интерес кај кичевчани и е цитирана од многу автори. 

Книги:

Exit mobile version