ЈП „Комуналец” од Кичево бара граѓаните да ги измират долговите

Јавното претпријатие „Комуналец” од Кичево ги повика корисниците на комунални услуги-снабдување со вода за пиење, собирање и транспорт како и депонирање на комунален отпад, кои добиле предходни писмени опомени поради заостанат долг да ги измират во рок од три дена.

– Сите корисници кои ќе се јават во ЈП на оптеделениот рок да потпишат договор за плаќање на рати ќе бидат ослободени од камата и нема да бидат исклучени се вели во сопштението упатено до граѓаните. Во спротивно ЈП ќе започне со постапка за исклучување од водоводниот систем, ова ќе важи и за они кои ќе потпишат договор за исплата со рати, а нема да се придржуваат кон договорот- информираат од јавното претпријатие.

Прекинувањето ќе се врши на индивидуалните и колективните станбени објекти на целата територија на општина Кичево, што значи и сите села кои се снабдуваат со вода за пиење од регионалниот водовод на ЈП “Студечица”-Кичево.

Exit mobile version