KEY SAFETY SYSTEMS ги објави првите огласи за работа

Американската компанија Key Safety Systems која треба да започне со работа во ТИРЗ Кичево, деновиве ги објави првите огласи за работа.

Компанијата бара:

1) Техничар за одржување (една позиција). Потребни квалификации:

– завршено средно училиште од областа на техничките науки

– минимум 2 години работно искуство во оваа бранша;

– солидно познавање и ракување со опрема;

– солидно познавање на англискиот јазик и соодветната терминологија за оваа позиција;

– познававање на германски и/или италијански се зема како предност;

Пријавувањето трае до 25 септември 2014.

Види го целиот оглас и потребните услови за оваа позиција и аплицирај.

 

2) Инженерски менаџер (една позиција). Потребни квалификации:

– факултет од областа на техничките науки / завршени пост-дипломски студии;

– најмалку 3 години работно искуство во областа, по можност во автомобилската индустрија;

– напредно ниво на познавање англиски јазик;

– познававање на германски и/или италијански се зема како предност;

– одлични комуникациски способности;

Пријавувањето трае до 25 септември 2014.

Види го целиот оглас и потребните услови за оваа позиција и аплицирај.

 

3) ИТ менаџер (една позиција). Потребни квалификации:

– средно образование / завршен факултет од областа на Информатичките технологии;

– најмалку 1 година релевантно работно искуство на слична позиција, по можност во автомобилската индустрија;

-многу добри компјутерски способности;

– одлично познавање на англискиот јазик;

Пријавувањето трае до 25 септември 2014.

Види го целиот оглас и потребните услови за оваа позиција и аплицирај

 

4) Менаџер за логистика (една позиција). П потребни квалификации:

– диплома за завршено средно или високо образование (дипломи од курсеви или обуки);

– минимум 3 години работно искуство, од кои 2 години на слична позиција;

– напредно познавање на англиски јазик, познавање и на италијански е предност;

– компјутерски способности;

Пријавување до 25 септември 2014.

Види го целиот оглас и потребните услови за оваа позиција и аплицирај

 

5) Финансиски контролор (една позиција). Потребни квалификации:

– диплома за завршено високо образование;

– минимум 3 години работно искуство на слична позиција;

– напредно познавање на англиски јазик;

Пријавување до 25 септември 2014.

Види го целиот оглас и потребните услови за оваа позиција и аплицирај

 

6) Менаџер за кавлитет (една позиција). Потребни квалификации:

– завршен факултет од областа на техничките науки;

– најмалку 3 години работно искуство на иста или слична позиција;

– одлично познавање на англиски јазик;

– познававање на германски и/или италијански се зема како предност;

Пријавување до 25 септември 2014.

Види го целиот оглас и потребните услови за оваа позиција и аплицирај

 

7) Царински службеник (Референт за увоз – извоз). Потребни квалификации:

– образование на колеџ;

– додипломски студии од областа на Меѓународната трговија се смета за предност;

– добро познавање на царинската регулатива

– најмалку 2 години на слична позиција

– Познавање на англиски јазик. Познавање на германски/италијански се смета за предност

Пријавување до 25 септември 2014.

Види го целиот оглас и потребните услови за оваа позиција и аплицирај