Кичевска Котлина: Сеоска насеља и становништво – Јован Ф. Трифуноски

„Кичевска котлина: Селски населби и население“ од авторот Јован Ф. Трифуноски е книга поврзана со книгата Кичевска Котлина од истиот автор, од 1968 година. Во оваа книга се разработени поединечно кичевските села (исто како и кај Тома Смиљаниќ, 40-тина години порано). Во нив се содржани имињата на топонимите, краток историски осврт, имињата на фамилиите и нивното потекло, како и (кај православните) празниците кои ги слават како куќни слави.

Книги:

Exit mobile version