ЈП „Комуналец“ продолжува со проектот „Булевар 2013“

Јавното претпријатие „Комуналец“ од Кичево, сектор „Водовод“  продолжува со приклучоците на ново поставениот цевковод раскрсница Булевар – Рудничка.

Паралелно со друга работна група работи на прекопи (приклучна шахта за бул. Маршал Тито) на булеварот од раскрсница Булевар – Рудничка  до Музеј Кичево.

Досега целосно поврзани со новиот цевковод се: Ламели (позади „Златна Пчела“,  3/4), Општинска зграда (Ф-2), Јордан Пиперка (Ф-100мм), Ламели (Ф-100мм), Матично (Ф-2),  Можности (Ф-80мм), Кула и Ул. Илинденска (Ф-63мм), Воена зграда  Бр. 7. (2“), Ул.“11ти Септември“(РОМА), Воени згради, Поврзување на Ф-100мм. ЛАЦИ за ул. „4Ти  Јули“,  Поврзување на зграда (Др. Ристе), Прекоп “11ти Септември“  (ЛАЦИ) – 6та Воена зграда, Поврзување „11ти Септември“ ( лево ), Раскрсница Полиција, Прекоп – ( АЗУРО ).

Третата работна група на водовод е ангажирана за одржување на водоводната линија ,тековно одрзување и санирање на дефекти за квалитетно водоснабдување на Општина Кичево.