Ден на дрвото во Кичево – локации за тргнување и пошумување

drva

Четиринаесеттата акција „Ден на дрвото – засади ја својата иднина – Стоп на катастрофите“ ќе се одржи задутре, среда, 3 декемри 2014.

Граѓаните може да се приклучат на било кој автобус или организирана група и да заминат на било која локација каде што ќе се пошумува.

Ова се локациите од кои ќе се тргнува и пошумува на територијата на Општина Кичево:

– КИЧЕВО
4 автобуси Гимназија „ Мирко Милески“
Ќе се пошумува: м.в. Црско
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот

– ВРАНЕШТИЦА
1 комбе
пред Општината
Ќе се пошумува: м.в. Црско
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот

– ДРУГОВО
1 комбе пред Општината
Ќе се пошумува: м.в. Црско
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот

– ЗАЈАС
1 комбе пред Општината
Ќе се пошумува: м.в. Црско
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот

– ОСЛОМЕЈ
сопствен превоз
Ќе се пошумува: м.в. Црско

– ПЛАСНИЦА
1 автобус пред Општината
Ќе се пошумува: м.в. Видуш
поаѓање: 9.00 часот и 11.00 часот.

Последно враќање од сите локации 14.00 часот. Се препорачува граѓаните да не се задржуваат повеќе од 2 часа на наведените локации.