Презентација на новите кредитни линии за мали и средни претпријатија

Во петок, 27 септември, во просториите на Регионалната комора ќе се одржи презентација на тема „Новите кредитни линии на Македонската банка за подршка на развојот наменети за мали и средни претпријатија“

Презентацијата ќе биде извршена од страна на претставници од Македонската банка за подршка на развојот.