На Кичево му се случува градежен бум

И покрај економската криза во земјава и забрзаното иселување на младите во странство, сепак, според интензитетот на станбената изградба, овие констатации како да не важат за Кичево, бидејќи во овој град се случува вистински градежен бум. На десетина локации во градот се градат поголем број колективни станбени згради, а интересот за купување станови е над сите очекувања.
Се бараат станови од сите големини и секој според длабочината на џебот се определува да купи поголем или помал стан.

– Ако се има предвид дека од нашиот регион во странство има голем број печалбари, тогаш е разбирлив интересот за купување станови, што во најголема мера придонесува во Кичево да се градат поголем број станбени објекти. За разлика од порано, кога главни и единствени купувачи на овие станови беа печалбарите, сега се случува половина од овие станови да ги купат граѓани што не се на печалба, туку работат во земјава, во јавната администрација, локалната самоуправа или на друго место во градот и пошироко. Цената за еден квадратен метар станбен простор изнесува 700 евра, што сметаме дека е прифатлива цена за нашите купувачи, ако се имаат предвид квалитетот на градба и големиот интерес за новоизградените станови – вели сопственикот на градежна компанија и инвеститор Касум Реџепи, кој е пријатно изненаден од интересот на граѓаните за купување и деловни простори.

Читај повеќе