Кој е најчестиот машки комплекс?

Иако многумина мислат дека жените имаат повеќе комплекси од мажите, се лажат. Мажите имаат ист број несигурности, но тие за разлика од жените, не ги покажуваат.

Всушност, неодамнешно истражување покажало дека најчест машки проблем е поврзан со висината, па пониските мажи целиот живот се борат со т.н. „Наполеонов комплекс“.

Поточно, од најмладите денови тие паметат дека ги задевале оти се ниски, а тоа продолжува и кога ќе пораснат. Како што тврдат психолозите, мажите оваа несигурност ја носат се до возрасниот период, а тоа влијае на нивната самодоверба и потешко се снаоѓаат во животот.

Друго истражување дури и покажа дека ниските мажи потешко наоѓаат работа, а тоа се препишува на ниската самодоверба. Од друга страна, поради овие несигурности ниските мажи се често поборбени, па со својата упорност често самостојно се изборуват за своите достигнувања во животот.