Организиран автобуски превоз од Кичево, М. Брод, Дебарца, Демир Хисар за Крушево на Илинден

Во чест на 110 години од кревањето на Илинденското востание, ќе има организиран превоз од Кичево за прославата во Крушево.

Распоредот е следен:

–    Кичево, Железничка станица, 12 автобуси, 08.00 часот
–    Другово, 6 автобуси, 08.30 часот
–    Зајас, 1 автобус, 07.45 часот
–    Пласница, 1 автобус, Место викано Потчука, 08.30 часот

Распоредот на тргнување од Македонски Брод е:

–    Македонски Брод, Градски плоштад, 5 автобуси, 08:00 часот

Распоредот на тргнување од Демир Хисар е:
–    Демир Хисар, хотел Младост, 7 автобуси, 08:30 часот

Распоредот на тргнување од Дебарца е:
–    Дебарца, Требеница, 4 автобуси, 07.30 часот