Донесен Детален урбанистички план за населбата Чифлик

Советот на Општина Кичево неодамна го донесе деталниот урбанистички план за населбата Чифлик. Истиот е поставен на веб страницата на општината заедно со ДУП на населбите Календерица 2, Иванидол 2 и Касарна 2.

На општинската страница http://kicevo.gov.mk ќе бидат објавувани повиците за јавна анкета на деталните урбанистички планови кои се во процедура.

Подобра резолуција можете да погледнете тука.