Феноменот „Срцето на Кичево“

Срцето на Кичево е интересен феномен кој се гледа од височина. Имено пет улици формираат вистинско срце во градското подрачје. Сликата е интересна и добро се гледа од Google Earth. Срцето на Кичево го формираат улиците: Даме Груев, Маршал Тито, Владимир Полежиноски, Амит Челопечанец и 11 Септември со вкупна должина од околу 4 километри. Површината на срцето е 8,5 km². Интересно е што ова „срце“ е старо со векови бидејќи повеќето од улиците се користеле и во минатото.