ФОТО: Фонтаната и паркчето во Ламели

Преубаво место за сите генерации. Просторот кај Ламелите порано не беше уреден доби нов лик. Изгледа одлично. Сега останува на нас да си го чуваме.

Благодарност до: © Божин Божиноски/Piksart