Помогнете и на малата Јована

На Јована Ѓоргиев од Битола која има само 1 година и 8 месеци потребна и е помош. Таа не може да оди  и да зборува,  дијагностицирана и е  (церебрална парализа) и  West Syndrome  ( редок епилептичен синдром ).

Нападите се резистентни на терапија и неможат да се лечат во Македонија. Затоа и е потребно итно лекување во Истанбул, Турција за кое ние како родители немаме доволно средства.

Сајтот Донации ја објави оваа сторија и ги пренесе зборовите на родителите на девојчето:

Ве замолуваме да ни помогнете да ги собериме тие средства со донација на следната жиро сметка:

Јована Ѓоргиев

Тутунска Банка

210 700000 6021 18

Донација за лекување