Општина Кичево бара информатичар

Општина Кичево распиша оглас за прием на Помлад соработник администратор. Потребните кфалификации кои треба да ги исполнува се:

–       Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 180 ЕКТС – Информатички науки
–       работа со компјутери, организациски способности, способност за тимска работа
–       без работно искуство

Сите заинтересирани можат се запознаат подетално и да аплицираат електронски на страницата на Агенцијата за државни службеници (http://prijava.aa.mk/default.aspx). Огласот е со реден број 294/2012, објавен денес и трае 5 дена од денот на објавувањето.

Exit mobile version