Нова водоводна линија во населба Иванидол

Деновиве се поставува нова водоводна линија во населба Иванидол над новите гробишта во должина од 300 М . Истата ќе се приклучи на новата водоводна линија која беше поставена минатиот месец од ресторан Панорама под Крушино, до населба Иванидол. Овој проект се финансира со сопствени средства на ЈП Комуналец .Целта на овај проект е да се заменат старите азбестни цевки, со нови полиетиленски.

Exit mobile version