Ако појдам во Чаршија: Палмата како повод за различните видувања на иста работа (1)

Дека дури и двајца луѓе, а не многу повеќе, можат различно да мислат за иста работа, разбрав преку приказната за камилата и камиларот од устата на мојот дедо по мајка.
Водејќи ја камилата пешки за ортома низ пустина, камиларот здогледал една палма, вода и малку сенка. Камилата си рекла:…. „Еве конечно малку сенка каде ќе застанеме и ќе одмориме“, а камиларот во исто време помислил: ….. „Доста е пешки, од кај палмана ќе е јавнам камилава и продолжуваме“……

ЕДНО МИСЛЕЛA КАМИЛАТА, А ДРУГО КАМИЛАРОТ ….раскажано според Зарија Јованоски.

Вистинити случки, настани, дангари,

мајтапи, намќорлоци и наравоученија

од познати и помалку познати раскажувачи.

Пренесува и раскажува: Марјан Стојаноски – Мако