Празниците поминаа, ѓубриштата останаа

Традиционално, за Први мај граѓаните практикуваат да излезат во природа, каде што фамилијарно приготвуваат скара и се дружат. Во тој поглед не беше исклучок ниту Кичевско, каде што поголемиот број граѓани се одлучија првомајскиот излет да го поминат во СРЦ „Крушино“, манастирите „Свети Ѓорѓија“ и „Света Пречиста“, во крајбрежјето на Треска, а голем број млади престојуваа во родните села или во локалите околу градот.

Навиката за овој ден да се престојува во природа граѓаните ја продолжија и годинава, но не ја изневерија традицијата ѓубрето што самите го создале во текот на денот да го остават во непосредна близина на местото каде што престојувале, додека сосема мал број луѓе го одложија ѓубрето во некој контејнер или место предвидено за таква намена.

Читај повеќе