ВИДЕО: Само едно место на светот се вика дом! Кичево!

Ова мало парче земја и небо, секогаш ќе ти бидат твојот дом. За мене, за тебе, за генерациите кои растат! За Кичево!