Во Кичево се одржа Семинар за законот за финансиска дисциплина

komora-ki-seminar

Во организација на Регионалната стопанска комора во Кичево при Стопанската комора на Македонија на  се одржа едноденевен семинар за Закона за Финансиска Дисциплина кој се применува од 1 Мај 2014 година.

Предавач на семинарот беше доц. д-р Костадин Дуковски, претседател на Советот за едукација и развој на човечки ресурси при Стопанската комора на Македонија кој пред десетина компании од јавниот сектор и финансиски раководители од приватниот сектор кои учествуваа на семинарот им ги појасни дилемите во неговата конкретна примена и имплементација.
Со овај семинар присутните учесници од Законот за Финансиска Дисциплина поконкретно ги запозна роковите за исполнување на паричните обврски, правото на надоместок за доцнењето и јурисдикцијата на финансиската дисциплина.

Семинарот е дел од настаните за едукација што ќе ги организира Стопанската комора на Македонија во регионот на Регионалната комора со седиште во Кичево .