ФОТО: Снежен поздрав од Китино Кале

Неколку слики направени вчера на Кале. Приказна за себе е да тргнеш нагоре по овој снег и студ. Ама трудот секогаш се исплатува.

Фото: Бојан Велески