Американци ќе им помагаат на Демирхисарските билкари

Општината Демир Хисар, речиси со целата своја површина и планинскиот раскош, претставува ретка ендемична природна целина која изобилува со безброј

Read more

Македонија е „земја на можности“ за Американските бизнисмени

„Земја на можности“ – вака претседателот и извршен директор на Стопанската комора на Мајами за Гласот на Америка резимира како

Read more