Делегација од Демир Хисар во посета на Р. Турција

Политичари, советници, јавни службеници, новинари, бизнисмени, активисти на македонските здруженија во Турција, најблиските соработници на градоначалникот на измирската општина Балчова

Read more