Откриен и скелет при реконструкцијата на главната улица

Според кажувања на очевидци, при ископувањата за реконструкцијата на главната улица, во близина на црквата е откриен и скелет. Откритието

Read more

ФОТО: Фотографии од еден од откриените бунари

Пред малку добивме неколку фотографии од еден од откриените бунари кој се наоѓа кај поштата. Иако слабо се гледа, сепак

Read more

Откриени два бунари при реконструкцијата на главната улица

ВИДИ: ФОТОГРАФИИ ОД ЕДЕН ОД ОД ОТКРИЕНИТЕ БУНАРИ Два бунари со чиста вода за пиење се откриени при реконструкцијата на

Read more