Денес е Воведение на Пресвета Богородица (Пречиста) 4.XII/21.XI.

Празник на воспитувањето Празникот Воведение на Пресвета Богородица во храмот ни го истакнува за углед односот на праведните Јоаким и

Read more

За многу години празникот Воведение на Пресвета Богородица

Денешниот празник Воведение на Пресвета Богородица во храмот, што народот го вика Света Пречиста или само Пречиста спаѓа во поголемите

Read more

За многу години Воведение на Пресвета Богородица

Празникот Воведение на Пресвета Богородица во храмот, што народот го вика Света Пречиста или само Пречиста спаѓа во поголемите есенски

Read more