Коста Галиманоски, последниот кичевски казанџија

Некогаш казанџиите имале работа преку целата година, а сега изработуваат по 3-4 казани годишно и крпат стари казани. Последниот кичевски

Read more
Exit mobile version