Ивана Поповска – Писател, новинар, хуманист

Би набројувала до бесконечност, бидејќи оваа млада девојка ги заслужува сите тие епитети кои се составен дел од нејзиниот живот.

Read more
Exit mobile version