Александар Македонски и Цар Самуил зборувале на ист јазик?

По оваа исклучително интересна книга што се чува во НУБ „Св.Климент Охридски“, професор Винко Прибојевич, користејќи голем број цитати од

Read more

Македонците во патoписот на Џио Марио Анџиолело (1470 година)

За постоењето на Македонците како посебен етникум од соседните народи зборува еден патопис на италијанецот .  Тој по потекло бил

Read more