Отворен ден на „Зелен енергетски клуб“ – О.У. „Кузман Јосифоски – Питу“ од Кичево

Под покровителство на ЕВН – Македонија О.У.,,Кузман Јосифоски – Питу,, оваа година се изведуваше вториот степен на Проектот ,,Зелени енергетски

Read more