РЕК Осломеј зимава ќе добие 200.000 тони јаглен од Битола

Според долгорочните планови на ЕЛЕМ и РЕК „Осломеј“, уште пред четири години започнале подготовките за отворање нов рудник во локалитетот

Read more
Exit mobile version