Студија за можностите за загревање на Кичево од ТЕЦ Осломеј

Општината Кичево греењето на населението и деловните субјекти треба да го бара преку изградба на нова топлана и градска цевоводна

Read more