Презентација на законите за финансиска дисциплина и задолжница

На Седница на Управниот одбор на  Регионалната комора со седиште во Кичево се одржа презентација на законот за финансиска дисциплина 

Read more
Exit mobile version