Гарантен фонд за поголемо искористување на ИПАРД средствата

Гарантен фонд за 100-процентна финансиска поддршка на земјоделците во насока на искористување што повеќе средства од ИПАРД фондовите, најавува министерот

Read more

Презентација за можностите за инвестициските проекти согласно ИПАРД програмата

Во присуство на раководителот на одделението за спроведување на Ипард програмата од Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство, Младен Колариќ

Read more

Повик за поднесување барања за користење средства од ИПАРД Програмата

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој вчера го објави седмиот Јавен повик за доставување на барања за

Read more