Како Македонците во странство да добијат македонски пасош?

Сите државјани на Република Македонија кои времено или постојано престојуваат во Соединетите американски држави, Канада, Австралија, Нов Зеланд, Сојузна Република

Read more
Exit mobile version