Имотен лист ќе издава општината, геодет или нотар

  Со децентрализацијата на Катастарот која ја спроведува Агенцијата на Катастар за недвижности, општините, нотарите и приватните геодетски фирми ќе

Read more