Kичевската општа болница обезбеди дванаесет специјализации

Седум специјализации со програмата за 2012-та и пет специјализации со програмата за 2013-та обезбеди кичевската општа болница и по подолг

Read more
Exit mobile version